Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Plan dla obszaru stokłosy

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA OBSZARU STOKŁOSY - STANOWISKO KLUBU RADNYCH NASZ URSYNÓW 
 

Mieszkańcy osiedla Stokłosy domagają się od lat planów zagospodarowania przestrzennego dla swojego rejonu. O przystąpienie do sporządzenia planów Rada Dzielnicy wnioskowała w ubiegłej kadencji uchwałą z marca 2012 roku. Na przystąpienie do sporządzania planów mieszkańcy musieli czekać, aż Rada m. st. Warszawy podejmie uchwałę, który pozwoli na rozpoczęcie procedury planistycznej. Nastąpiło to dopiero 2014 roku i trwa nadal.Pięć lat to trochę długo i nie należy się dziwić zniecierpliwieniu mieszkańców.  Doskonale wiemy, że  na terenie całego Ursynowa następuje gwałtowny przyrost dogęszczania istniejącej zabudowy. 

Dla terenu Stokłosów są wydawane warunki zabudowy  pod planowane przez deweloperów inwestycje.  

Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego sprzyja wydawaniu decyzji administracyjnych w formie warunków zabudowy.

Dla terenów objętych planem inwestor przy ubieganiu się o zgodę na zabudowę określonej działki musi ubiegać się o pozwolenie na budowę i spełnić m. in. warunki zgodności inwestycji z zapisami planu.

Determinacja mieszkańców doprowadziła do powstania społecznego komitetu ochrony przed zabudową tzw. Placu Wielkiej Przygody. Ursynowianie zamieszkujący w sąsiedztwie oczekują ochrony istniejącej przestrzeni przed zabudową wraz z utrzymaniem dotychczasowej  zieleni  na całym obszarze. Według mieszkańców zabudowanie terenu objętego  projektem planu wpłynie w sposób oczywisty na zmniejszenie się liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Każdy obowiązujący na danym terenie plan zagospodarowania przestrzennego daję szansę na planowy, przewidywalny i zrównoważony rozwój na danym obszarze.

Wychodząc naprzeciw słusznym postulatom mieszkańców, Klub Radnych Nasz Ursynów wniósł do porządku obrad  sesji rady dzielnicy w dniu 7 lutego br. stanowisko w sprawie przyspieszenia prac na planami zagospodarowania dla obszaru Stokłosów. Mamy nadzieję, że Rada Warszawy poprze  stanowisko radnych  Ursynowa. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na ostateczny dokument, który może uchronić  ich przed niechcianą zabudową  Stanowisko zostało przegłosowane przez wszystkich radnych dzielnicy, za co w imieniu Klubu Nasz Ursynów bardzo dziękujemy kolegom radnym.

 

Link do Stanowiska

Artykuł ukazał się w tygodniku PASSA

Autor: Ewa Cygańska

 

 

 

 

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)