Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

SPÓR O „WIOLINOWY PASAŻ”

SPÓR O „WIOLINOWY PASAŻ”

 
  
Pionierzy Ursynowa protestują  przeciwko zabudowie skwerku i dziwią się, że władze spółdzielni Jary zdecydowały się na wywołanie konfliktu wśród mieszkańców.
 

SBM JARY to największa i najstarsza spółdzielnia mieszkaniowa na terenie Ursynowa. Mieszkańcy zamieszkujący od 40 lat w enklawie ulic Puszczyka, Wiolinowa, Pięciolinii to dzisiaj w większości seniorzy w wieku 65+,  którzy właśnie wiele lat temu wybrali Ursynów na swój dom. Tu zakładali rodziny, wychowywali swoje dzieci, brali czynnie udział w życiu dzielnicy. Do dziś wspominają nieżyjącego już pierwszego prezesa wielkiej spółdzielni Ursynów Stanisława Olszewskiego,  który potrafił  integrować mieszkańców. Pamiętają jak brali udział  w pracach społecznych na rzecz osiedla. Wszyscy, którzy mieszkają w tej części Ursynowa, traktują swój dom i jego otoczenie  emocjonalnie. Nie dziwi więc, że potrafią jednoczyć się wokół spraw, które w istotny sposób mogą wpłynąć na pogorszenie dotychczasowej jakości życia.

 

Od kilku lat  trwa spór o zabudowanie blokami mieszkalnymi enklawy Wiolinowa.  Pomysł budowy Wiolinowego Pasażu powstał w 2007 roku i dotychczas nie został zrealizowany. W okresie 10 lat zmieniał się projekt budowy, jego zakres (liczba budynków), sposoby realizacji inwestycji, a przede wszystkim  prezesi spółdzielni JARY i rady nadzorcze.

 

Co do proponowanej w 2007 roku budowy komercyjnej w 2014 podjęto decyzję, aby inwestorem została SBM JARY. Okoliczni mieszkańcy ze zdumieniem przyjęli informację, że  budowa ma objąć  łącznie 5 budynków, z których jeden zostanie usytuowany na skwerku przy budynkach Wiolinowa 11/13. Od tego czasu rozpoczęli batalię o ochronę  skweru i zachowanie istniejącej w tym miejscu zieleni. Trudno się temu dziwić, gdyż  nasze osiedle, zbudowane w błotnej pustyni, zazieleniło się głównie dzięki  pracy mieszkańców, którzy większość drzew i krzewów w tej okolicy sadzili samodzielnie.

 

Starania kolejnych zarządów spółdzielni do dzisiaj nie doprowadziły do wydania pozwolenia na budowę Wiolinowego Pasażu. Mimo to w 2015 roku bez prawnego pozwolenia na budowę dokonano przysłowiowego podziału skóry na niedźwiedziu poprzez zawarcie umów przedwstępnych i losowanie 200 mieszkań w planowanej inwestycji dla potencjalnych inwestorów.

 

Trzeba przyznać, że z uwagi na położenie jest to z pewnością na Ursynowie wyjątkowo atrakcyjne miejsce do zamieszkania.  Nie wiem, czy znajdzie się osoba  odpowiedzialna za podjęcie decyzji o zawieranie umów przedwstępnych z mieszkańcami. W każdym razie, można jej z całą pewnością pogratulować zdolności do wywoływania  konfliktów i wzajemnego skłócania mieszkańców. Szczęśliwcy, którzy mieszkania wylosowali  w 2015 roku nie mogą doczekać się  realizacji zobowiązań wynikających z umów przedwstępnych.

 

Tymczasem mieszkańcy Wiolinowej nie wyobrażają sobie zabierania zieleni, do której przywykli, nie mówiąc już o  innych obawach wynikających z inwestycji, które mogą ich dotyczyć jako członków SBM JARY. Jeżeli inwestycja uzyska pozwolenie na budowę dla 5 budynków, to bez wątpienia poprawią sobie warunki zamieszkania nowi mieszkańcy kosztem tych, którzy mieszkają na tym terenie od 40 lat.

Wieść gminna niesie, że wśród osób, które w drodze losowania  czekają na rozpoczęcie realizacji inwestycji,  znajdują się członkowie spółdzielni, którzy na JARACH nie zamieszkują, a członkostwo w Spółdzielni nabyli poprzez szybki zakup miejsc postojowych  w garażach wybudowanych wiele lat temu przez SBM JARY. Wykupu miejsc dokonano tuż przed losowaniem lokali.

Wśród "szczęśliwców"  nie brakuje również małżonków, z których każdy posiadając członkostwo spółdzielni występuje o osobne mieszkania.

 

Nie wątpię , że taki rozdział mieszkań dla potencjalnych odbiorców musiał się odbywać na podstawie jakiegoś regulaminu. Pewna natomiast jestem, że nie dowiemy się kto regulamin opracował, a przede wszystkim kto zatwierdził.

 

Nie dziwi mnie zatem, że osoby, którym udało się wylosować planowane M ze zniecierpliwieniem oczekują na rozpoczęcie inwestycji. W tym celu w sobotę 25 lutego 2017, założyli Stowarzyszenie Realizacji Inwestycji, do którego na spotkaniu przystąpiły 43 osoby – z zamiarem egzekwowania przyspieszenia działań ze strony SBM JARY.

 

Pozwolenie na budowę dla inwestycji Wiolinowy Pasaż jest aktualnie zawieszone. Dotychczas brakowało w dokumentacji projektowej raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji i zachowania zieleni zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Obecne władze Spółdzielni niewątpliwie  stają przed trudnym zadaniem. Rozmowy z obiema stronami konfliktu, z których każda ma swoje rację nie będą łatwe. Nie wolno się jednak od tego uchylać, gdyż w tej sprawie konieczne są mądre i przemyślane decyzje. Bez takiego podejścia konflikt będzie tylko narastać. Miejmy nadzieję, że uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które będzie  odpowiadało nie tylko stronom sporu, ale  wszystkim członkom naszej spółdzielni.

 

Artykuł ukazał się w tygodniku PASSA

Autor: Ewa Cygańska

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)