Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Uwagi w ramach ewaluacji tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego

Wybrane uwagi w ramach ewaluacji tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. Uwagi zostały opracowane przez Piotra Skubiszewskiego, Pawła Lenarczyka i Bartosza Dominiaka. 

1)      Problem: błędny system rozpatrywania wniosku o ponowną weryfikację (obecnie: rozpatruje burmistrz po pozytywnej opinii Zespołu ds. BP).

Propozycja rozwiązania: rozpatrzenie wniosku powinno odbywać się na szczeblu CKS (lub przynajmniej pod nadzorem CKS). Wniosek o ponowną weryfikację powinien być rozpatrywany przez Zespół jedynie formalnie. Powinny zostać określone elementy, które wniosek o ponowną weryfikację powinien zawierać aby spełniał warunki formalne. Zespół nie może mieć możliwości ocenienia wniosku na zasadzie uznaniowości. Następnie po formalnej weryfikacji CKS powinno rozpatrywać wniosek.

2)      Problem: brak wiedzy o przepisach członków Zespołu ds. BP, prowadząca do uznaniowości i postępowania niezgodnego z Regulaminem.

Propozycja rozwiązania: członkowie Zespołu powinni przechodzić szkolenie z Regulaminu. Na spotkaniach Zespołu, na których podejmowane są decyzje dotyczące zgłoszonych projektów, w tym rozpatrywane są wnioski o ponowną weryfikację, powinien uczestniczyć prawnik, który zapewni przestrzeganie Regulaminu.

3)      Problem:  brak jednolitego stosowania przepisów we wszystkich dzielnicach (takie same projekty „przechodziły” w jednej dzielnicy, a w innej były odrzucane).

               Propozycja rozwiązania: konieczność ustanowienia z CKS punktu kontaktowego dla                projektodawców do szybkich interwencji. W przypadku w/w przypadku CKS powinien podjąć   decyzję, wyjaśnić przyczyny w różnicy w interpretacji.

4)      Problem: zmiana w trybie powoływania przedstawicieli NGOs do Zespołu ds. BP.

Propozycja rozwiązania: organizacja powinna mieć swoją siedzibę na terenie dzielnicy lub prowadzić aktywną działalność na terenie dzielnicy, w której jej przedstawiciel chce zostać członkiem Zespołu (na Ursynowie szefem Zespołu jest reprezentant organizacji, która nie ma siedziby na Ursynowie, a o jej działalności na Ursynowie też nikt nie słyszał).

 5)      Problem:  brak obowiązkowego kontaktu urzędnika z projektodawcą, aby ten mógł w ciągu 4 dni dokonać niezbędnych zmian w projekcie celem dostosowania go do wymaganych kryteriów. Wybiórcze stosowanie § 20 ust. 1 Regulaminu.

Propozycja rozwiązania: konieczność wprowadzenia takiego obowiązkowego kontaktu. § 20 ust. 1 Regulaminu powinien być stosowany powszechnie. Urząd powinien wspierać projektodawców, gdyż to pracownicy urzędu posiadają wiedzę merytoryczną.

6)      Problem: brak w uzasadnieniach wielu odrzuconych projektów jakiejkolwiek informacji o tym, dlaczego projekt został odrzucony, brak podania podstawy wynikającej z Regulaminu.

Propozycja rozwiązania: wprowadzenie konieczności podania w uzasadnieniu odrzucenia podstawy wynikającej z Regulaminu oraz uzasadnienia faktycznego.

 7)      Problem: w głosowaniu na projekty w danej dzielnicy głosują osoby z innej dzielnicy.

Propozycja rozwiązania: należy wprowadzić możliwość głosowania tylko na projekty w dzielnicy, w której się mieszka.

 8)      Problem: brak informacji, słaba promocja.

Propozycja rozwiązania: przed głosowaniem urząd powinien wysyłać do mieszkańców list z listą projektów i zasadami głosowania. List powinien dotyczyć tylko projektów, a nie promocji burmistrza, tak jak to miało miejsce w tym roku na Ursynowie.

 9)      Problem: dwa takie same projekty. Może to doprowadzić, że zostaną wybrane dwa takie same projekty.

Propozycja rozwiązania: wprowadzenie obowiązku łączenia takich samych projektów. Jeżeli nie zostanie uzyskana zgoda, projekty powinny zostać ocenione negatywnie.

 10)   Problem: brak informacji o stanie realizacji projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji.

Propozycja rozwiązania: wprowadzenie obowiązku publikowania na stronie urzędu dzielnicy harmonogramu realizacji (na początku roku: harmonogram wstępny, w połowie roku harmonogram pokazujący postęp).

 11)   Problem: mały wpływ projektodawcy na sposób realizacji projektu.

Propozycja rozwiązania: projektodawca wybranego projektu do realizacji, powinien być zaproszony przez urząd na spotkanie, na którym mógłby przedstawić założenia projektu.

Jednocześnie jesteśmy przeciwnikami wprowadzenie negatywnego głosowania. Jedynie podajemy pod rozwagę, iż w przypadku projektów, które mogą być kontrowersyjne przed zakończeniem weryfikacji powinny obywać się konsultacje. Kontrowersyjność projektu mogłaby być oceniona na zasadzie publikowania listy projektów, które zostały zgłoszone i mieszkańcy mogliby zgłaszać swoje uwagi, wnioski o konsultacje, tak by była możliwość wprowadzenia ewentualnej korekty projektu.  

Uwagi zostały wysłane w dniu 20 lipca 2016 r. na adres: twojbudzet@um.warszawa.p

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)