Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Dyskusje publiczne nad planami miejscowymi w dzielnicy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Ustalenia planu wpływają na kształtowanie otoczenia oraz na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Procedura przygotowywania planów miejscowych zakłada w znacznym stopniu udział społeczeństwa w ich uchwalaniu. Mieszkańcy mogą interferować w tę procedurę w uproszczeniu w dwóch etapach: składając wnioski do projektu planu, wtedy kiedy jeszcze planu nie ma i na etapie dyskusji publicznej nad projektem oraz składaniem do niego uwag.

W trakcie procedury uchwalania, przed wyłożeniem projektu danego planu miejscowego do wglądu, Prezydent m.st. Warszawy informuje o terminie dyskusji publicznej na jego temat i możliwości składania uwag do projektu. Niestety taka konsultacja odbywa się już nie w dzielnicy, ale w ratuszu miejskim, a dokładnie w tym przypadku na ul. Marszałkowskiej 77/79.

Wynika to głównie z modelu zarządzania miastem. Zamiast decentralizować, wiele rzeczy jest nadmiernie scentralizowanych. Wiodącą komórką miejską, która odpowiada za przygotowanie i prowadzenie procedury planistycznej jest miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, natomiast do dzielnicowych wydziałów architektury należy zaledwie m.in.: przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym to Biuro Architektury odpowiada za przeprowadzenie dyskusji publicznej. Mimo tego, zdaniem „Naszego Ursynowa”, nic nie stoi to przeszkodzie, aby przedmiotowe dyskusje odbywały się w dzielnicy, a nie w miejskim ratuszu. W tej sprawie w czerwcu 2013 r. złożyłem interpelację, aby przekonać Biuro Architektury do wdrożenia naszego pomysłu. Odpowiedź po kilku miesiącach była taka, że Biuro uznało wniosek za wart rozważenia. W związku z tym, że do dziś nic w tej kwestii się nie zmieniło, poprosiłem przewodniczącego klubu radnych „Nasz Ursynów” Pawła Lenarczyka o ponowne wystąpienie z interpelacją w tej sprawie.

Obecne rozwiązanie, stanowi naszym zdaniem niepotrzebne utrudnienia dla wszystkich chcących wziąć udział w dyskusji publicznej na temat projektu planu. Przecież chodzi o plan danej dzielnicy, konkretnego terenu, w związku z czym dużo bardziej rozsądne i sensowne byłoby organizowanie tego typu dyskusji właśnie w dzielnicy. Konsultacje społeczne mają ogromne znaczenie i dobrze, że są organizowane (tak zresztą zdecydował ustawodawca), bowiem mieszkańcy powinni mieć prawo zabierania głosu i współdecydowania w tak ważnych dla nich sprawach jak decydowanie o zagospodarowaniu przestrzennym ich otoczenia. Niemniej jednak, aby zapewnić jak największą partycypację społeczną, należałoby im to ułatwić, czyli organizować publiczne dyskusje w dzielnicowych ratuszach. To zdecydowanie ułatwiłoby udział w dyskusji, a mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani, nie musząc przemierzać połowy miasta, by wziąć udział w debacie dotyczącej Ursynowa oraz skutkowałoby zapewne większą ilością zgłaszanych uwag do projektów miejscowych.

Miasto powinno wychodzić naprzeciw interesom i potrzebom mieszkańców, zwłaszcza w kwestii projektów miejscowych planów, których uchwalanie niejednokrotnie budzi ogromne kontrowersje i prowadzi do sporów. Aby ludzie chcieli się bardziej angażować i wypowiadać się w kwestiach planów miejscowych i aby te konsultacje miały większy sens, powinni mieć oni możliwość czynnego uczestnictwa w tego typu działaniach, i to w jak najbardziej komfortowej dla nich formie – na „ich terenie”, tj. w dzielnicy.

 

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)