Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Odwołanie Przewodniczącej Rady Dzielnicy Ursynów !!

INFORMACJA DNIA !!!!

Na sesji Rady Dzielnicy Ursynów w dniu 13 grudnia 2016 r., która zakończyła się w bardzo późnych godzinach nocnych, doszło do odwołania Przewodniczącej Teresy Jurczyńskiej Owczarek, popieranej dotychczas przez rządzącą koalicję PO + radni niezależni.
Po takim nieoczekiwanym obrocie sprawy (rządzący byli przekonani, że posiadają bezpieczną i pewną przewagę w radzie), Michał Matejka (z PO) ogłosił przerwę w obradach rady do dnia 17 stycznia 2017 roku, ponieważ w wątpliwość została podana poprawność głosowania.

BRAWO RADNI

Ursynowscy Radni stanęli ponad podziałami partyjnymi i w głosowaniu tajnym poparli wniosek m.in. Stowarzyszenia Nasz Ursynów o odwołanie przewodniczącej Teresy Jurczyńskiej Owczarek.
Wbrew krążącym informacjom, jakoby Nasz Ursynów przehandlował sprawę Bazarku "Na dołku" na rzecz przejęcia władzy na Ursynowie, okazuje się, że nie potrzebne są jakiekolwiek porozumienia, egzotyczne koalicje, dzielenie stołków, aby poprawić standardy rządzenia na Ursynowie.

W sprawie odwołania Teresy Jurczyńskiej Owczarek, postulowaliśmy od samego początku trwania obecnej kadencji, z powodu jej arogancji, obrażania mieszkańców i Radnych, osobistych wojenek politycznych, co nie przystoi osobie na tym stanowisku.
Byli członkowie Klubu Radnych Nasz Ursynów, panowie Paweł i Leszek Lenarczyk, pomimo dwóch lat krytykowania postawy Pani Teresy Jurczyńskiej Owczarek, jako jedyni oddali nieważne głosy, które stały się przyczyną wątpliwości prawnych, jaki jest wynik głosowania.

Dziękujemy za obywatelską postawę Radnych, głosujących za odwołaniem Teresy Jurczyńskiej Owczarek i jesteśmy pewni, że nowy Przewodniczący, będzie sprawował swoją funkcję wielokrotnie lepiej (głównie w stosunku do mieszkańców), niż dotychczasowa Przewodnicząca.

foto: Robert Grudziński - Ursynow.TV

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)