Newsletter

Zapisz się do naszego Newsletter'a!

Wniosek NU o negatywną ocenę projektu miejskiego targowiska przy ul. Polaka

Radni Nasz Ursynów złożyli wniosek do Burmistrza Roberta Kempy i do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w dzielnicy Ursynów o wydanie negatywnej oceny dla zgłoszonego projektu miejskiego targowiska. 

W imieniu klubu radnych „Nasz Ursynów”, po przeprowadzeniu weryfikacji projektu zgłoszonego  w ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego BPA.XII.I.P/308/15.ELE – projekt miejskiego targowiska, przedkładam wniosek o wydanie negatywnej oceny dla tego projektu.

W naszej ocenie istnieje poważne zagrożenie, iż przedmiotowy projekt:

- został niedoszacowany,

- nie jest możliwa realizacja tego projektu w ciągu jednego roku budżetowego co jest wymagane regulaminem budżetu partycypacyjnego; brak możliwości wynika z faktów proceduralnych (potrzeba przeprowadzenia uzgodnień z m.in.: Metrem Warszawskim, MPWiK, RWE Stoen, ZDM), następnie m.in.: wykonania przyłączeń do sieci energetycznej i kanalizacji,

- w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, który jest obecnie opracowywany, może okazać się, iż plan będzie zawierał zapisy uniemożliwiające realizację wyżej wymienionego projektu.

Ponadto przedmiotowy projekt jest sprzeczny ze stanowiskiem nr 27 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 14 października 2014 r., w którym radni dzielnicy wypowiedzieli się przeciwko lokalizacji targowiska pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka.

Dodatkowo zwracamy uwagę, iż umiejscowienie bazarku pomiędzy Al. KEN a ul. Polaka przyczyni się do: pogorszenia jakości życia i bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców, degradacji środowiska przyrodniczego, pogorszenia estetyki okolicy, a w szczególności otoczenia Al. KEN, która jest reprezentacyjną arterią   Ursynowa, paraliżu komunikacyjnego oraz parkingowego, nie jest możliwe zaprojektowanie odpowiednich  wjazdów i wyjazdów do potencjalnego bazarku, klienci będą zmuszeni korzystać z okolicznych miejsc parkingowych, których w tym obszarze brakuje, zmniejszenia wartości mieszkań, zwiększenia emisji hałasu, co wielokrotnie było akcentowane przez mieszkańców z budynków przy ul. Polaka, a także przez klub radnych „Nasz Ursynów”.  

Wniosek został złożony w dniu 19 maja 2015 r. przez radnego Daniela Głowacza. 

Zobacz również: postulaty stowarzyszenia „Nasz Ursynów” w sprawie „Bazarku na Dołku”:

- Chcemy, aby bazarek mógł dalej funkcjonować w obecnej lokalizacji, ale w nowej lepszej weekendowej formule, by był zarządzany przez samorząd; bazarek nie może – tak jak ma to obecnie miejsce – powodować tak wielu niedogodności dla okolicznych mieszkańców;

- nie zgadzamy się na przeniesienie bazarku do tymczasowej lokalizacji w rejon pomiędzy Al. KEN i ul. Polaka, dlatego też z całą determinacją i stanowczością będziemy działać na rzecz znalezienia innej lokalizacji;

- chcemy wspólnie z mieszkańcami rozważyć możliwość organizacji jednodniowych targowisk w różnych częściach Ursynowa.

Powrót do listy

Kontakt


 

Jesteśmy Inicjatywą Mieszkańców. Nie Jesteśmy Partią Polityczną!

 

Nie jesteśmy czerwoni, czarni czy zieloni. Jesteśmy grupą ludzi, którzy mieszkają i żyją na Naszym Ursynowie od lat. Każdy z nas ma swoje poglądy na rzeczywistość. Jednak łączy nas to, że lokalnie najważniejszy jest dla nas Ursynów. Nasz dom. Nasze miasto. 

 

Wśród nas są zarówno autentyczni liderzy ursynowskiej wspólnoty: radni, spółdzielcy, dziennikarze, ludzie kultury i sportu, przedsiębiorcy, społecznicy ale także zwykli ludzie. Młodzi i starsi, bogatsi i biedniejsi, partyjni i bezpartyjni.

 

Jednym słowem chcemy chronić (stąd tarcza w naszym logo) Ursynowian przed upolitycznieniem samorządu, niekompetencją niektórych urzędników czy oddaniem władzy ludziom, którzy nawet nie mieszkają w naszej dzielnicy. Po prostu nasi sąsiedzi Ursynowianie. 

 

Masz ciekawe pomysły na rozwiązania problemów Ursynowa?

 

Masz ciekawe pomysły na realizację projektów, które uatrakcyjnią naszą dzielnicę?

 

Dostrzegasz problem wymagający interwencji?

 

Chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia Nasz Ursynów?

 

Napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego lub bezpośrednio do nas

 

e-mail: kontakt@NaszUrsynow.org

 

Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Al. KEN 48 lok. 48

02-797 Warszawa

NIP: 9512301560

REGON: 142203931

KRS: 0000104660

tel: +48 22 213 90 69

 

Statut Stowarzyszenia Nasz Ursynów (pobierz tutaj)